İşlem sonrası modülü

Perkins yüksek ısıda rejenerasyon sistemi

    • En zorlu koşullara adapte edilmiş
    • Kanıtlanmış sağlam teknoloji
    • Yakıt tüketiminde belirgin azalma

130 kW üzerinde, azot oksitleri (NOx) ile ilgili yönetmelik daha fazla katılaşmaktadır. Perkins, CO ve HC emisyonlarını azaltmak için aynı güvenilir teknolojiyi kullanmaktadır. FAP içerisindeki her türlü karbon kalıntısını yok etmek için, egzoz sıcaklığını periyodik olarak karbonun egzoz akışı içerisinde bulunan oksijen ile oksitlenebileceği bir noktaya çıkarabilen bir bilgisayarla kontrol edilen teknik bir yönetim tertibatı kullanmaktadır. Bu süreç, makinenin çalışma devri esnasında çok kısa sürmektedir; hiçbir performans kaybına sebep olmaz ve kullanıcı bir devri geciktirmek istemediği sürece kullanıcı tarafından hiçbir müdahale gerektirmez. 

Videoda sistem çalışır vaziyette görüntülenmektedir. 

DUYURULAR