Hidrolik ayarlayıcılar

Yeni PerkinsTier 4 motoru hidrolik ayarlayıcılar donanımına sahiptir.

Hidrolik ayarlayıcılar aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

  • İşletme masraflarının azaltılması
  • En iyi enerji randımanı
  • Hiçbir üst düzey bakım gerektirmez
  • Motordan çıkan seslerin azaltılması
  • Motorun yıpranma payının azaltılması
  • Sürekli performans

Hidrolik ayarlayıcılar, sıcaklık ne olursa olsun subapların açılma ve kapanma safhalarının teknik verilere uygun olmasını sağlar. Ayrıca egzoz subaplarının gürültüsünü azaltır, performans azalmalarını önler,  yıpranma payını azaltır ve enerji randımanının artırılmasına katkıda bulunur. 

Hidrolik ayarlayıcılar, motorun hizmet süresi boyunca oluşacak en ufak varyasyonu telafi eder: hiçbir bakım gerektirmez ve bunun sonucunda kullanıcı işletme masraflarını azaltır.

DUYURULAR