Azot oksitlerini (NOx) azaltma sistemi

Yeni Tier 4 motorunun donanımında mevcut olan NOx'leri (NRS) azaltma sistemi teknoloji paletinde yer almaktadır.

Azot oksitlerini (NOx) azaltma sistemi aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

    • En iyi enerji randımanı
    • Motorda bütün olarak küçültülen boyutlar
    • İkinci sıvı gerektirmez

Tier 4 ile yönetmelikler tarafından kısıtlanan azot oksitleri (NOx) yayma oranı yarı yarıya azaltılmıştır. Perkins tarafından geliştirilen Azot oksitlerini (NOx) azaltma sistemi, ambalaj boyutu konusunda üreticilerin taleplerini karşılayarak en iyi yakıt tüketimi devrinin   elde edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu aşamada Perkins motorları,  ikinci bir sıvı kullanmadan ve birleşik boru veya depolar kullanmadan en katı emisyon seviyelerine ulaşabilmektedir; Perkins motorları nihai kullanıcının işletme masraflarının azaltılmasını sağlamaktadır. 

Motor üzerinde elektronik devreler ve turbo kompresörler de dahil diğer temel sistemlerimizi kullanarak motorun bütün çalışma koşullarında gaz debilerini ve uygun hava/yakıt orantılarını kontrol ederek  Azot oksitlerini (NOx) azaltma sistemimizi  en iyi seviyeye getirdik. Özel kumanda sistemimiz yakıt tüketimini azaltmamızı ve Tier 3 motorlarımızı ve RCS teknolojisini kullanan motorlarımızı geliştirmemizi sağlamaktadır.

 

DUYURULAR