Partiküllerin azaltılması

Tier3 StageIIIA'ya geçiş esnasında, yasalar (VCA ve EPA) partikül yayma oranında önemli bir azalma gerektirmekteydi. 2011 senesinden itibaren, Tier4 Stage IIIB daha da önemli bir kısıtlama gerektirecektir. Bunu karşılamak için Perkins, bu partiküllerin filtrelenmesi için bir filtre sistemi ve bir tekli (T) veya çiftli (TT) Turbonun takılmasını önermektedir.

DUYURULAR