Dis sikintilar

Motorların -40°C ve  38°C arasında aynı kirlilik oranını yaymaları gerekmektedir. Deniz seviyesinden yüksek olan bölgeler için de durum aynıdır.gaol-temp-mini-tier4gaol-chaleur-tier4gaol-altitude-tier4
Motoru besleyen yakıtların temiz olması gerekmektedir. Yağ ve soğutma sıvısının uyumlu olması gerekmektedir.

Temel sıkıntı, motor çevresinde yaklaşık % 40 civarındaki oksidasyon katalizörü ve partikül filtresinin kapladığı alandır.

DUYURULAR